Назва компанії:
ADІS Auto
ADІS Auto
Місцезнаходження компанії:
Str. Lustdorfskaya road, 5
65017 Odessa
Організаційно-правова форма:
Телефон:
+38 048 738 55 66
Факс:
e-mail:
Код ЄДРПОУ:
24505
Підсудність спорів:
Номер у єдиному реєстрі операторів персональних даних (DVR):
24505
Свідоцтво платника ПДВ (UID), №:
24505
IBAN:
BIC:
GISA - Номер: